Tietoa kuntoutuksesta vanhemmille (För föräldrar om habilitering)

Svensk version av sidan

Habilitering & Hälsa auttaa ja tukea lapsia, joilla on jokin toimintarajoite. Me tuemme myös vanhempia ja muita läheisiä. Kerromme seuraavassa siitä, kuinka se tapahtuu. Teksti on laadittu helpolla kielellä (lättläst).

Kuntoutuksesta

Habilitering & Hälsa ottaa vastaan lapsia, joilla on erilaisia toimintarajoitteita. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi autismi, aivovamma, joka ei ole synnynnäinen, älyllinen toimintarajoite, liikuntarajoite tai kuurosokeus.

Kuntoutus auttaa lapsia voimaan hyvin ja selviytymään asioista itsenäisesti. Niin pitkälti kuin se on mahdollista.

Monet lapset saavat lähetteen lääkäriltä tai psykologilta. Myös vanhemmat voivat hakea kuntoutusta lapselleen.

Saatuamme lähetteen tai hakemuksen saat lapsen vanhempana kirjeen, joka sisältää kutsun jollekin vastaanotollemme.

Kuntoutus ei maksa mitään.

Tarjoamme seuraavaa apua

Kuntoutukseen voi sisältyä monenlaista apua. Sovimme yhdessä siitä, mitä apua te saatte. Seuraavat alueet sisältyvät kuntoutukseen:

 • tiedot toimintarajoitteesta
 • toimiva arki
 • terveys ja elämäntavat.
 • motoriikka ja liikkuminen
 • hengitys ja nieleminen
 • kipu ja aistimukset
 • kieli ja kommunikaatio
 • ihmissuhteet ja sosiaalinen yhdessäolo
 • yhteiskunnan tuki
 • ongelmakäyttäytyminen
 • koulu, työ ja muu toiminta
 • omaisten tukeminen

Teemme tarvittaessa yhteistyötä sairaanhoidon, esikoulun tai koulun kanssa.

Kuntoutus ei voi auttaa kaikessa, emmekä esimerkiksi voi määrätä lääkkeitä. Voimme kuitenkin kertoa, mistä voitte tarvittaessa hakea muuta apua.

Tarjoamme seuraavanlaista apua

Voitte tavata meidät ja saada erilaista tukea. Esimerkkejä:

 • osallistuminen kursseille tai ryhmätoimintaan yhdessä muiden kanssa
 • kuntoutusvastaanotolla
 • omassa kodissanne
 • esikoulussa tai koulussa
 • puheluiden tai videopuhelujen avulla.

Tiedotus lapselle

Lapsesi tarvitsee tietoa toimintarajoitteestaan. Lapsen on myös saatava tietää, mitä apua hän voi saada kuntoutuksesta.

Lapsesi on saatava kertoa, mitä mieltä hän on kuntoutuksestaan. Mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, sitä suuremmassa määrin hän voi osallistua kuntoutuksensa suunnitteluun.

Tehtäväsi vanhempana

Olet vanhempana tärkeä lapsesi kuntoutuksen kannalta. Sinä tiedät, mitä vaikeuksia lapsellasi on. Lapsesi tarvitsee myös tukea sinulta esimerkiksi harjoittelun tai apuvälineiden käytön yhteydessä.

Sinun on itsesi voitava hyvin voidaksesi tukea lastasi. Siksi voit keskustella kanssamme omasta voinnistasi. Voit myös osallistua vanhempainryhmän toimintaan.

Vaitiolovelvollisuus ja kuntoutuskertomus

Kuntoutusvastaanoton työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Se merkitsee, että emme saa kertoa kenellekään muulle lapsestasi.

Kirjaamme kuntoutuskertomukseen, mitä apua lapsi saa meiltä. Voit lukea lapsesi kuntoutuskertomuksen, kunnes hän on noin 12-vuotias.

Tulkki

Ellet osaa ruotsia, voidaan tapaaminen pitää tulkin välityksellä. Kerro tulkin tarpeesta sille henkilölle, jonka luokse olet saanut ajan kuntoutusvastaanotolle.

Kerro meille mielipiteesi

Jos jostain syystä olet tyytymätön toimintaamme, toivomme sinun kertovan sen meille. Voit myös esittää parannusehdotuksia.