Center för sinnesstimulering Lagunen

Lagunen är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna 13–65 år med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.

Bild från ett sinnesrum på Lagunen

Om vår mottagning och ansökan

Syftet med Lagunens verksamhet är att stärka och utveckla den egna aktiviteten och att uppmuntra till samspel och kommunikation med omgivningen.

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. I frågetjänsten svarar socionomer på dina frågor. Det kan förutom habilitering, till exempel gälla insatser från kommunen, bidrag och ersättningar, skola och fritid. ​

Telefon: 08-123 350 10 (vardagar 8.00-16.30)
E-post: habresurscenter.slso@sll.se