Skolvardag med autism – din roll som förälder 7-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism 7-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning

Det här är en workshop på två tillfällen där du ges möjlighet att reflektera och sortera kring föräldrarollen i ditt barns skolvardag.

Stort fokus i kursen ligger på hur du tillsammans med skolan kan få till ett gynnsamt samarbete, för att det ska fungera på bästa sätt för ditt barn i skolan. Vi tar även upp hur du som förälder kan ta hand om dig själv för att orka vara en stöttande förälder kring ditt barns skolgång.

Föreläsningspass varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Det här är en pilotomgång vilket innebär att det är första gången vi håller kursen i det här formatet. Dina tankar och reflektioner om innehåll och upplägg kommer därför vara värdefulla.

OBS! Krav att du som deltar har gått vår Grundkurs om autism.

Omfattning:
2 träffar på 3 timmar var

Webbkurs

Den här kursen finns även som en webbkurs.
Webbkurs Skolvardag med autism.

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet