Skolvardag med autism, en webbkurs om din roll som förälder

  • Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand via dator, surfplatta eller telefon.

Här får du som förälder till barn 7 - 17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning en möjlighet att reflektera och sortera i vad du har möjlighet att påverka i ditt barns skolvardag, men även hur du kan hantera det som är svårare att styra över.

Kursen tar även upp hur du kan ta hand om dig själv för att orka vara stöttande när det är utmanande situationer för ditt barn i skolan. Stort fokus i kursen ligger på hur du tillsammans med skolan kan få till ett gynnsamt samarbete, för att det ska fungera på bästa sätt för ditt barn i skolan.

Innehåll:

  • Autism - konsekvenser i skolan
  • Stöd i skolan
  • Barnets delaktighet
  • Barnets hälsa och mående
  • Samarbete hem och skola
  • Föräldrarollen
  • Du loggar in med ditt BankID och kan starta samt pausa kursen när du vill.

Hela kursen beräknas ta mellan 6-7 timmar att göra (inklusive filmer, ljudfiler och reflektionsfrågor).

Du behöver ha slutfört kursen inom 30 dagar fr.o.m. den dag kursen blev tillgänglig för dig.

Kursen innehåller mestadels text så du behöver känna dig bekväm med att läsa.

Enligt besked från Försäkringskassan är det möjligt att ansöka om kontaktdag om du går en digital kurs på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, under förutsättning att du behövt ta ledigt från jobbet. Men kom ihåg att Försäkringskassan alltid gör individuella bedömningar.

Omfattning:
Totalt 6-7 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också ha deltagit i någon av våra grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker här:  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Webbkurs, 7-17 år, KKC barnteamet