Lek och samspel med andra barn

  • Autismcenter små barn, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För vårdnadshavare till små barn med autism. Insats i grupp bestående av 2 halvdagar där deltagarna bland annat får strategier för att lära barnet att leka och samspela mer med andra.

Du som är vårdnadshavare till ett barn med autism, fött 2018 eller senare, kan anmäla dig. Barnet behöver också vara registrerad vid Autismcenter små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller annat habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. 


Om insatsen

Insats i grupp för vårdnadshavaren och förskolepersonal till barn med autism som har svårigheter i lek och samspel. Barnet kan till exempel ha ett begränsat antal lekar som barnet kan delta i.

Barnet får gärna ha börjat intressera sig för samspel med andra.

Exempel på kursens innehåll:

  • Vanliga svårigheter i lek och samspel
  • Verktyg för kartläggning av barnets lek och samspel
  • Planera och genomföra lekträning

Omfattning
Insatsen består av 2 halvdagar och hemuppgifter

Språk
Svenska

Vi har ett begränsat antal tolkplatser på varje kurs/föreläsning. Om du har behov av tolk, ange språk i anmälan så bokar vi tolk. Om tolkplatserna redan är uppbokade kommer du få information om detta via mail. 

Bra att veta
Detta är en gruppinsats, barnet ska inte närvara.

Insatsen ges flera gånger under terminen, klicka på "Gå till anmälan" för att se datum. Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan start.

Barnets pedagog kan delta tillsammans med vårdnadshavare. Om pedagog ska delta på egen hand behöver vårdnadshavare ha gett sitt godkännande.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50.

 

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-6 år