Adhd och autism i kombination - en träff för föräldrar

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism och adhd/add 5-17 år. Har du gått en grundkurs om autism på Kurs- och kunskapscenter, eller Adhd-centers grundkurs, kan du ta del av detta tillfälle för att komplettera med kunskap om adhd/add respektive autism.

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Har du gått en grundkurs om autism på Kurs- och kunskapscenter, eller Adhd-centers grundkurs, kan du ta del av detta tillfälle för att komplettera med kunskap om adhd/add respektive autism. Vi tar upp vad som utgör svårigheterna med respektive diagnos och hur det påverkar individen.

Villkor för att delta vid kurstillfället:

  • Du har gått en grundkurs om autism eller adhd för föräldrar.
  • Barnet eller ungdomen har både en fastställd autism OCH en adhd/add-diagnos

Omfattning:

1 träff på 3 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller Adhd-center. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på en Välkomstinformation. 

Den som deltar ska också ha gått en grundkurs på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller Adhd-center.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet