Användning av tyngdtäcke kartlagd

Personer med depression och adhd återlämnar tyngdtäcken tidigare, medan personer med demens, ångest eller intellektuell funktionsnedsättning återlämnar dem senare. Det visar en nyligen publicerad registerstudie genomförd i Västra Götaland av drygt 4000 användare av tyngdtäcken.

Vuxna patienter minskade sin uthämtning av tyngre sömnläkemedel efter att de
börjat använda tyngdtäcken, enligt studien. Samtidigt ökade deras uthämtning av melatonin. Om resultaten beror på täckena eller om täckena faktiskt påverkar användarnas sömn är dock inte något som studien kan visa. 

– Vi har använt registerdata vilket har svagheten att vi bara har de uppgifter som registrerats. Vi har använt tid till återlämning av täckena som ett mått på användning, men vi vet ju inte säkert om det är rätt. Vi har använt uthämtning av läkemedel som mått på användning, men vi vet ju inte om patienterna
verkligen har tagit läkemedlen, säger Arve Opheim, FoU-chef vid 
Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen.

– Vi har identifierat grupper som använder täckena längre än andra, men huruvida de hjälper deras sömn vet vi inte eftersom vi inte har några data på sömn. 

Rapporten Strategisk studie tyngdtäcke på vgregionen.se

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Skribent: Fredrik Hedlund

Fotograf/Illustratör: Jens Magnusson