Omtyckt täcke blir egenansvar

Tyngdtäcken som behandling mot sömnproblem saknar evidens och bör därför inte förskrivas, enligt regionernas medicintekniska produktråd. I Region Stockholm får patienterna själva betala sitt tyngdtäcke sedan 1 november 2020.

Illustration med person som sover
Illustration: Jens Magnusson Illustration med person som sover

Tyngdtäcken bör inte förskrivas och bekostas av vården. Det kom regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, fram till i höstas efter att ha granskat den tillgängliga vetenskapen bakom tyngdtäckena.

– Det finns två randomiserade studier som båda är ganska små. De visar att om man mäter sömnen objektivt så ser man ingen effekt av tyngdtäckena men när forskarna frågar patienterna eller föräldrarna så säger de att de har upplevt en god effekt, säger Jan Liliemark, professor och ordförande i MTP- rådet.

Det finns många mekanismer som gör att deltagare i studier rapporterar god effekt även om den inte finns. För att kunna se den verkliga effekten vill man därför helst göra placebokontrollerade studier.

– Men det går ju inte i det här fallet. Ett tyngdtäcke väger mellan fyra och tolv kilo och går inte att blinda i en studie. MPT-rådets tolkning av de tillgängliga studierna är därför att de inte kan visa någon säker effekt.

Bara i Region Stockholm har man hittills lagt över 250 miljoner kronor på tyngdtäcken sedan de började förskrivas 2008. En knapp månad innan MTP-rådet kom med sin rekommendation fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm beslutet att sluta förskriva tyngdtäcken. Sedan 1 november 2020 är tyngdtäcken egenansvar i regionen och patienterna får själva köpa sina tyngdtäcken.

– Eftersom det är en insats där man inte ens vet om den har någon effekt så blir det ju rätt tydligt att det inte är ett bra sätt att använda resurserna på, säger Jan Liliemark.

MTP-rådet menar ändå att patienter som upplever att de får en effekt av tyngdtäcken mycket väl kan använda dem, men de ska inte bekostas av vården. Region Stockholm har redan tidigare haft en egenavgift på 600 kr per förskrivet tyngdtäcke.

– Tyngdtäcken går alldeles utmärkt att hantera som egenvård. De är inte speciellt dyra, endast något dyrare än ett vanligt täcke, säger Jan Liliemark.

Sveriges arbetsterapeuter reagerade på MTP-rådets rekommendation om tyngdtäcken och framförde sina synpunkter vid ett möte i december. De anser att egenansvar inte kommer att fungera lika bra eftersom patienterna har svårt att välja rätt täcke och även kan ha svårt att bekosta dem själva. MTP-rådet diskuterade frågan ett varv till vid sitt första möte 2021 men fann inte någon anledning att ändra sin rekommendation.

Det pågår dock två större randomiserade studier av effekten av tyngdtäcken på två olika patientgrupper i Halmstad. MTP-rådet kommer att utvärdera evidensläget på nytt när dessa är klara.

– Vi är inte så halsstarriga att vi inte kan ändra oss om vi får tydliga indikationer på att den bedömning som vi tidigare gjort inte längre står sig, säger Jan Liliemark.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Skribent: Fredrik Hedlund

Fotograf/Illustratör: Jens Magnusson