Mindfulness mot stress och ältande

Med specialanpassad träning kan vuxna med autism minska stressen i vardagen och hantera ältande tankar. Nu utvärderas behandlingen av forskare vid Karolinska institutet.

När Gustaf Wettermark ska förklara vad mindfulness är startar han gärna med en kort övning.

– Om du vill, pröva att sluta ögonen. Börja iaktta vad du hör för ljud där du sitter. Omkring? Inuti? Någon minut senare gäller det att känna andetagen. Inte styra, bara notera.

Gustaf Wettermark är sjukgymnast och utbildad i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR. Sedan några år tillbaka leder han kurser i Mindfulness för vuxna med autism vid Habiliteringscenter Stockholm.

Deltagarna träffas vid åtta tillfällen, 2,5 timme per gång, och en lite längre miniretreat på 5,5 timme. I gruppen ingår maximalt 10 deltagare.

Meditation och lätt yoga

Behandlingens syfte är att ge deltagaren verktyg för att hantera stress och öka sitt välmående.

– Många deltagare upplever mycket stress i sin vardag och har ofta svårt att känna in kroppen, de kan fastna i huvudet, säger Gustaf Wettermark.

I den anpassade gruppträningen, där meditation kombineras med lätt yoga och olika teman, får deltagarna höra att de inte kan misslyckas. Alla har sin fasta plats, på yoga matta eller stol, i gymnastiksalen. När en övning börjar eller slutar klingar han i en klocka.

– Vi gör övningarna för att lära känna hur vi faktiskt reagerar och agerar. När du blir medveten om det kan du stanna upp och välja att agera – medvetet, säger Gustaf Wettermark.

Positiv effekt på stress och depression

Behandlingen utvärderas nu i samarbete med KIND, Center of neurodevelopmental disorders vid Karolinska institutet.

– Det har forskats mycket kring hur MBSR fungerar för olika patienter men inte så mycket när det gäller just den här patientgruppen. De preliminära resultaten från Habiliteringscenter Stockholm är lovande och visar positiv effekt på stress, coping och depression.

Coping, eller livshantering, är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer.

– Deltagarna har överlag varit nöjda. Allra tydligast är den positiva upplevelsen av att vara här i grupp med andra, vilket jag inte hade väntat mig, säger Gustaf Wettermark.

Gustaf Wettermark, sjukgymnast och utbildad i mindfulnessbaserad stressreduktion
Gustaf Wettermark, sjukgymnast och utbildad i mindfulnessbaserad stressreduktion.

Kurs i mindfulness

Kurser i mindfulness hålls vid Habiliteringscenter Mörby vuxna och Habiliteringscenter Stockholm vuxna. Behandlingsmetoden kallas MBSR och utvärderas nu i samarbete med KIND, Center of neurodevelopmental disorders vid Karolinska institutet.
Om MBSR på KI.se

Skribent: Karin Tufvesson

Fotograf/Illustratör: Anna Molander