Prisma – kurs för vuxna med autism

Deltagarna är nöjda med introduktionskursen Prisma för patienter med autism och deras anhöriga, enligt en ny studie från Karolinska institutet. – Det är ett enormt förtroende, jättepositivt, säger Hanna Agius, leg. psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Hanna Agius, leg. psykolog och forskare vid Karolinska institutet.
Hanna Agius, leg. psykolog och forskare vid Karolinska institutet

Hur kan det vara att leva med autism? Vad innebär diagnosen egentligen? Vart kan du vända dig för att få stöd? Det är frågor som tas upp i Prisma, en introduktionskurs för patienter och deras närstående. Tanken är att den som fått en autismdiagnos efter utredning inom psykiatrin inte ska lämnas ensam med sina frågor.

– Vi trodde det skulle vara lite svårare än vad det visat sig att få personer
med autism att delta i grupp, säger Hanna Agius, leg. psykolog vid Habiliteringscenter Sollentuna vuxna och doktorand vid Karolinska institutet, KI.

Sedan 2018 är hon projektsamordnare för Prisma, tillsammans med Nathaniel Hidalgo, leg. psykolog och doktorand vid KI. Bägge är författare till en ny så kallad genomförbarhetsstudie av Prisma.

– Prisma är resultatet av ett fungerande samarbete mellan habilitering och
psykiatri. Det är en stor sak och inte alls självklart att lyckas med, säger Hanna Agius.

Nöjda med kursen

Den aktuella studien visar att deltagarna är generellt nöjda med kursen och att de ökat sina kunskaper om diagnosen. Jämfört med en tidigare utvärdering är det en förbättring.

– Fler deltagare än tidigare kan tänka sig att gå en liknande kurs igen. Fler vill
dessutom rekommendera den till en vän med samma diagnos. Det är ett enormt förtroende, jättepositivt, säger Hanna Agius. 

Ett kommunikationsstöd som används i Prisma är att deltagarna kan signalera hur mycket de vill vara aktiva och bli tilltalade, med hjälp av ett ”trafikljussystem” i rött, gult eller grönt. 

– Fler än förväntat efterfrågade mer tid för diskussion och utbyte med andra.
Det ledde till att vi utökat antalet tillfällen för det.

Alla 18+ ska få erbjudande

Efter nästa studie av Prisma räknar forskarna med att kunna uttala sig tydligare om effekterna.

– Nu vet vi att metoden och formatet fungerar. I nästa studie kommer vi bland annat att titta på hur relationen till den närstående som deltar i kursen påverkas. Målsättningen är att alla i länet som får diagnosen autism när de är 18 år eller äldre, ska få erbjudande om att delta i Prisma, oavsett vilken psykiatri- eller habiliteringsmottagning de hör till. På det sättet får deltagarna både ökad kunskap om diagnosen och vad Habilitering & Hälsa kan erbjuda vuxna med autism.

– Det har hänt att patienter inte fått veta att habiliteringen finns, trots att vi
arbetar med funktionsnedsättningar, säger Hanna Agius.

Forskning om Prisma

Nathaniel Hidalgo, leg. psykolog och doktorand vid KI är försteförfattare till genomförbarhetsstudien om Prisma. 

Studien: Hidalgo, N., Sjöwall, D., Agius, H. et al. Psychoeducational group intervention for intellectually able adults with autism and their close relations
(Prisma) – an open feasibility study. BMC Psychiatry 22, 556 (2022).

Skribent: Karin Tufvesson

Fotograf/Illustratör: Anna Molander