Många med autism gillar digitala insatser

Habilitering & Hälsa var tidigt ute med digitala insatser för patienter med autism och deras anhöriga. För pionjärerna Elisabet Norman Claesson och Are Mellblom blev pandemin både en utmaning och bekräftelse på att digital habilitering har kommit för att stanna.

När covid 19-pandemin bröt ut blev de digitala insatserna räddningen för många med autism och deras anhöriga.

– Då behövde vi snabbt nå ut till alla patienter som inte kunde komma till oss. Det var en ketchupeffekt, säger Elisabet Norman Claesson, specialpedagog och koordinator för den nationella vårdplattformen Stöd och behandling inom
Habilitering & Hälsa. 

Pandemin innebar både en utmaning och en bekräftelse på att digital habilitering har kommit för att stanna. De senaste två åren har Habilitering & Hälsa producerat ett trettiotal digitala introduktionskurser, grundkurser och kurser om samhällets stöd.

– Tack vare att vi har lång erfarenhet av att jobba med den nationella plattformen blev startsträckan mycket kortare än för många andra vårdgivare.

Vårdbesök kan vara energikrävande 

För föräldrar till barn med autism och andra funktionsnedsättningar kan det vara en fördel att slippa restider och ordna med barnvakt för att ta del av stöd. Många patienter med autism föredrar också digitala kontakter framför fysiska besök.

– Att komma till en mottagning och träffa nya människor i en ny miljö kan vara väldigt energikrävande, säger Are Mellblom, socionom vid Habiliteringens resurscenter, som bland annat utvecklar webbkurser om autism.

Numera är han och Elisabet Norman Claesson veteraner när det gäller digitala insatser inom habiliteringen men för inte så länge sedan var de pionjärer.

Scope för unga med autism 

Scope, en webbkurs för unga om autism, var den allra första digitala insatsen från Habilitering & Hälsa. Det är en psykoedukativ insats där man har kontakt
med behandlare via vårdplattformen.

– Den tog vi fram redan 2014 i samband med att vi skulle pilottesta plattformen tillsammans med Region Jönköping. Under 2023 beräknas resultaten från den första randomiserade kontrollerade studien av Scope vara klara.

Snart kommer också unga med autism i andra delar av landet kunna
ta del av Scope.

Efter Scope skapade Elisabet Norman Claesson och Are Mellblom en öppen webbplats för föräldrar som har autism. I projektet ingick referensgrupper med representanter från intresseorganisationer, patienter och personal.

– Det var ett nytt sätt att möta patienter. Vi tyckte det var spännande att nå ut till patienter som vi inte nådde i vår reguljära verksamhet. Vi ville ju öka tillgängligheten, säger Elisabet Norman Claesson.

Feedback från behandlare 

Därefter tog de fram webbkurserna Utforska autism och Autism hos barn. En viktig del är att kursdeltagaren kommunicerar med behandlaren skriftligt.

– En del föredrar att skriva framför att prata. Det ger tid att fundera och formulera sig ostört, utan krav på att interagera socialt. Det kan jag förstå eftersom jag själv gillar att skriva med patienterna och att fundera på formuleringar när vi skapar innehållet i kurserna.

En annan fördel är att patienten kan ta del av kursen vilken tid på dygnet som helst.

– Behandlaren kan ge feedback på arbetstid oavsett om patienten skickat ett meddelande mitt i natten. Några behandlare har också tyckt att den typen av digital insats ger dem en djupare inblick i patientens tankar och liv. Med en del patienter kan det bli ett bättre möte, säger Are Mellblom.

Skribent: Gunilla Eldh