Litet team med många patienter

När autismteamet på Habiliteringscenter Liljeholmen barn kompletterade individuella insatser till stöd och behandling i grupp, kunde de korta köerna och hjälpa fler patienter och anhöriga.

Hälften av alla patienter och anhöriga som söker till Habiliteringscenter
Liljeholmen behöver insatser från autismteamet. I teamet ingår två psykologer, en logoped, en kurator, en specialpedagog och två arbetsterapeuter. De leder kurser tillsammans och kompletterar varandra när det gäller yrkeskompetens och intressen.

Lisa Skogholm, Rebecca Kanter, Jonathan Konyi, Sara Lindhagen, Elina Sigge och Klara Jonsson.
Lisa Skogholm, Rebecca Kanter, Jonathan Konyi, Sara Lindhagen, Elina Sigge och Klara Jonsson. Fotograf: Anna Molander

– Vi är ett litet team med väldigt många patienter och anhöriga. Inflödet av patienter är otroligt stort och väntetiderna har varit jättelånga. Insatser i grupp gör det lättare att svara upp mot behoven, samtidigt som vi vet att det
är en effektiv form av stöd och behandling, säger Sara Lindhagen, leg. logoped.

Habilitering & Hälsa har de senaste åren satsat på introduktionskurser och stöd och behandling i grupp.

Merparten av autismteamets kurser är för föräldrar. Då varvar man teori med gruppdiskussioner och individuellt anpassade övningar som de gör hemma med sitt barn.

– Det är inte bara effektivt för att vi når fler, det ger också föräldrarna mer. Det är så mycket som händer i en grupp. Utöver den kunskap vi förmedlar får de ta del av varandras erfarenheter,  träffa andra som förstår och känna att
de inte är ensamma, säger Rebecca Kanter, kurator.

Förbereder barn och föräldrar

Inför kurser för barn och unga går teamet igenom upplägget tillsammans med barnen och deras föräldrar.

– Många barn och unga med autism har erfarenhet av att det är svårt att vara i grupp. Vi jobbar mycket med förberedelser så att de ska förstå att det inte är samma sak att vara med i en grupp på habiliteringen som att vara i en grupp på fritids eller i klassrummet, säger Elina Sigge, arbetsterapeut.

Alla deltagare är inte bekväma med att det enbart är personer med autism som är med i gruppen.

– En del tror att de kommer tycka att det är jobbigt att vara i en grupp med bara andra autistiska personer.

Majoriteten av autismteamets patienter har inte intellektuell funktionsnedsättning. 

– Den här gruppen har stora behov av stöd och behandling från oss i autismteamet. För dem är skolsituationen en stor stressfaktor. Många med problematisk skolfrånvaro kommer till oss.

Nyfiken på autism – kurs för unga

Autismteamet har en kurs för ungdomar som heter Nyfiken på autism. Kursen erbjuds på flera av länets habiliteringscenter.

– Just nu är det fem ungdomar i åldern 13-14 år som går kursen här hos oss. Alla har varit här vid alla tillfällen och vi märker hur de pratar mer nu än i början, säger arbetsterapeut Klara Jonsson som leder kursen tillsammans med Jonathan Konyi, leg. psykolog.

Nyfiken på autism går ut på att man ska lära sig mer om sin diagnos och lära känna varandra på ett lekfullt och kravlöst sätt.

– Bara erfarenheten att ha varit med i en grupp utan att få ångest eller stresspåslag är en värdefull erfarenhet för ungdomarna, säger Lisa Skogholm, leg. psykolog.

Kursen Nyfiken på autism ges vid flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa: 
Kurs för barn, 10–12 år,
och ungdomar, 13–15 år.