"Min behandlare gav mig skarp och varm respons"

När Indra Windh och hennes barn drabbades av en stor sorg hade hon nyligen genomgått I-Navigator ACT. – Då kunde jag ta stöd mot det som jag arbetat med under behandlingen, säger hon.

Navigator ACT är en anpassad behandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Syftet är att främja psykiskt välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet.

Nu utvärderas en digital version av behandlingen, I-Navigator ACT. Deltagarna får individuell guidning av behandlare som är utbildade i Navigator ACT.

Indra Windh
Indra Windh

Innan Indra Windh deltog i I-Navigator ACT, våren 2021, hade hon ingen erfarenhet av internetbaserad behandling.

– När jag fick frågan om jag ville vara med i pilotstudien var detta något nytt för mig. En fördel var att i lugn och ro kunna ta till sig det skriftliga materialet, säger hon.

Acceptera – utan att resignera  

I-Navigator ACT består av olika moduler där deltagarna bland annat övar sig i acceptans, återhämtning och att göra små förändringar som gör livet mer hanterbart.

– Många övningar handlade om medveten närvaro, bland annat genom olika andningsövningar, säger Indra Windh.

Acceptans, som är centralt i behandlingen, missförstås ibland, påpekar hon.

– Begreppet acceptans är jättespännande, det handlar om att acceptera svåra känslor, upplevelser och knepiga situationer i livet – utan att resignera.

Ett annat begrepp som tas upp i behandlingen är ”värderad riktning”. Det innebär att deltagaren ska reflektera över och gradera vad som är viktigt i livet och sedan skapa sig nya mål med livet.

– I det dagliga livet tar vi futtiga beslut som vi kan fastna i på grund av stress, vankelmod och annat. Då är det otroligt hjälpsamt att ha det där som är något större, något som bringar klarhet här och nu, att fråga sig vad det är som verkligen betyder någonting.

"Stå ut och stå pall"

När Indra Windhs barn, tolvåriga Sam och elvaåriga Dixie, i somras miste sin andra mamma i en olycka, kunde hon ta stöd mot det hon arbetat med under behandlingen.

– För min del handlar det om att inte rädas starka känslopåslag, att kunna vara i det. Stå ut och stå pall. Inte torka tårarna eller aktivera bort en känsla. ”Nu måste det ledsna få ta plats, nu är sorgen här. Det kommer att vara jobbigt men vi kan göra det tillsammans.”

Mötet med behandlaren är viktigt även om det sker skriftligt, menar hon.

– För varje modul fick jag respons från min behandlare. Om jag hade andra frågor kunde jag använda en meddelarfunktion. Självklart betyder den relationen mycket. 

Min behandlare gav mig skarp och varm respons. Arbetet handlade ju om mig och min familj men det är bra att få någon annans ögon på hur vi fungerar
tillsammans.

En utmaning under behandlingen var att i lugn och ro kunna ta till sig det skriftliga materialet.

– Många övningar kräver det, men materialet har varit inspirerande så det är väl värt den tid det tar, säger Indra Windh.

Hitta tid till sig själv

Tekniken kan vara en utmaning för många, något som inte bör underskattas,
menar hon.

– Det är viktigt att få känna sig trygg med den digitala tekniken och slippa fastna i det praktiska. Annars kan det ta energi och tid från det man egentligen vill ägna sig åt.

För att kunna fullfölja I-Navigator ACT var hon tvungen att försöka hitta
tid till sig själv, tid som egentligen inte finns.

– Det gäller att hitta utrymme för detta – utan att det blir ytterligare ett prestationskrav. Att hitta balans och rätt stämningsläge för att kunna ta till sig
innehållet är en konst.

Hon är själv psykolog till yrket och var en av de yrkesverksamma som fick frågan om att delta i pilotstudien där I-Navigator ACT utvärderas.

– När jag läste inbjudan tyckte jag att det var så förtjänstfullt och fint, smått genialiskt att bjuda in yrkesverksamma. Det kändes exklusivt att bli tilltalad i både rollen som mamma och psykolog, säger Indra Windh.

Skribent: Gunilla Eldh

Fotograf/Illustratör: Susanne Kronholm