Gruppinsatser kan ge bättre effekt

Insatser i grupp ökar inte bara tillgängligheten, det kan också ge en bättre effekt än individuell behandling. "Människor vill träffa andra med liknande erfarenheter, andra som man upplever verkligen förstår", säger Tatja Hirvikoski, docent vid Karolinska institutet och FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa.

Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef
Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef. Fotograf: Anna Molander Porträtt av Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef

Insatser i grupp har en god effekt, det är numera visat både i forskning och klinisk verksamhet.

– Det är i dag vedertaget att gruppinsatser i början av vårdprocessen
har så många fördelar, säger Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa.

Det går inte att säga generellt att allt som hälso- och sjukvården gör i
grupp är bättre, men väldigt många insatser från habilitering och psykiatri
görs med fördel i grupp, menar hon.

– Just när det gäller funktionsnedsättning är det bekräftat så många gånger – i princip oavsett diagnos – att människor vill träffa andra med liknande erfarenheter, andra som man upplever verkligen förstår.

Prisma för vuxna med autism

Tatja Hirvikoski har lett flera studier vid Karolinska institutet, där det mönstret är tydligt: att möta andra i en grupp är en bonus.

– Introduktionskurser ger inte bara kunskap utan också gemenskap, upplevelsen av att man inte är ensam.

Bland exemplen finns introduktionskursen Prisma för vuxna med autism och deras anhöriga.

– I början baserades Prisma på några äldre kurser från olika verksamheter
och de innehöll inte så många interaktiva moment.

Efter feedback från kursdeltagare har form och innehåll förändrats. Responsen har varit positiv och anpassningarna uppskattade.

– Nyckeln till lyckade förändringar var att fråga kursdeltagarna själva ” Vad tycker ni? ” och sedan verkligen lyssna på svaren. Efter en insats i grupp bör man följa upp varje deltagare, betonar hon.

– Uppföljningen är jätteviktig för den fortsatta vårdprocessen och den behöver ofta göras individuellt. Den är viktig för att till exempel fånga upp behov kopplade till psykisk ohälsa eller annat som individen inte ska behöva lyfta i en gruppsituation, säger Tatja Hirvikoski.

Skribent: Karin Tufvesson