Föräldrar lär av varandra på Autismcenter små barn

Lisa Westfors och hennes kolleger på Autismcenter små barn ser fördelar med att föräldrar får insatser i grupp. – Det är väldigt positivt att få möta andra föräldrar som också har små barn med autism.

När de som behöver samma typ av insats kan få det i grupp blir det mer effektivt, säger Lisa Westfors, leg. logoped, certifierad beteendeanalytiker och sakkunnig logoped. Hon är också metodstödjare vid Autismcenter små barn, Habilitering & Hälsa.

För fyra år sedan var hon med och genomförde en stor förändring.

– Vi insåg att många patienter fick samma typ av insats. Samtidigt fanns
det inte tillräckliga resurser till de familjer där vi behövde ge omfattande
individuella insatser, säger Lisa Westfors.

Numera gäller ”det som går att göra i grupp görs i grupp”. Många föräldrar
deltar i kurser om till exempel grundläggande kommunikation, problembeteende och bildstöd.

– De som sedan behöver en individuell insats kan få det.

Arbetsbok ingår i alla kuser

En grundtanke är att deltagarna ska ha ett bra stöd när de ska använda det de lärt sig hemma.

– För att det ska fungera behöver man få sätta egna ord på vad som är viktigt. Tidigare var en del kurser lite för informationstunga med avancerad terminologi. I dag vet vi att det egentligen inte hjälper patienter eller anhöriga
när syftet är att åstadkomma beteendeförändringar.

Nu ingår därför en arbetsbok i alla kurser, där deltagaren både kan skriva
egna reflektioner och få med sig de viktigaste delarna av kursinnehållet hem. Det finns också moment där deltagarna samtalar i mindre grupper.

Stärker motivationen

En majoritet av deltagarna beskriver mötet med andra i samma situation
som extra givande.

– Det är väldigt positivt att få möta andra föräldrar som också har små
barn med autism. Det är en stor vinst jämfört med en individuell insats.
När en förälder hör någon annan säga ”Jag testade det och det blev jättebra”,
stärker det motivationen att gå hem och pröva själv.

– Det blir en annan tyngd i det än när en professionell säger ”så ska du
göra.”

Även om både personal och deltagare är övervägande nöjda planerar
man en systematisk utvärdering av arbetssättet på Autismcenter små
barn.

– Vi behöver titta mer på om kursdeltagarna får tillräcklig vägledning
för att omsätta det som lärs ut i praktiken, säger Lisa Westfors.

Skribent: Karin Tufvesson