Förstå smärta hos den som saknar ord

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera, men det finns verktyg för att kartlägga smärta. Om det berättar Kajsa Råhlander som utvecklat ett system för assistansgruppen kring hennes son. Vi hör också Margareta Lunde Martinsson, föreläsare och sjuksköterska som hjälper vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta.

Lyssna på Förstå smärta hos den som saknar ord (22 minuter)

Margareta Lunde Martinsson och Kajsa Råhlander
Margareta Lunde Martinsson och Kajsa Råhlander

Sammanfattning av programmet

Kajsa Råhlander har en vuxen son med utvecklingsstörning och autismdiagnos. Han kan prata men inte uttrycka känslor eller smärta. Sonen visar att han har ont genom att bete sig annorlunda. I hans fall har det varit utagerande och självskadande beteende.


Lyssna på Förstå smärta hos den som saknar ord (22 minuter)
Avsnitt två av tre i serien Flerfunktionsnedsättning

Ladda ner Boss