Undra besöker habiliteringen

2018

Jeanette Milde och Habilitering & Hälsa

60 kr

Habilitering, Autism, Barn eller vuxen, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Center för sinnesstimulering - Korallen, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Habiliteringscenter Haninge barn, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn, Habiliteringscenter Flemingsberg barn, Habiliteringscenter Järva barn, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, Habiliteringscenter Sollentuna barn, Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habiliteringscenter Södertälje barn, Hjärnskadecenter, Motorik- och träningscenter, Tittut spädbarnsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Habiliteringscenter Mörby barn , Bok

En berättelse för barn med funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon och kompisar.

Undra Undersökare är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. När Lotta har en fråga, flyger Undra genast iväg till habiliteringen. Där träffar hon olika barn och får veta vad de gör på habiliteringen. Barn behöver veta och förstå sånt de undrar över.

Visste du att det finns fler böcker om Undra?

Du kan också möta Undra på instagram, i böcker och i appar.

Mer om Undra på habilitering.se/undra

Undra besöker Habiliteringen