Kursprogram, 18 år och äldre

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna, Habiliteringscenter Järva vuxna, Habiliteringscenter Linde vuxna, Habiliteringscenter Mörby vuxna, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, Habiliteringscenter Södertälje vuxna, Habiliteringscenter Tullinge vuxna, Habiliteringens resurscenter, Habiliteringens anhörigcenter., 18 år och äldre

Kurser, grupper och föreläsningar för dig som är 18 år och äldre och har en funktionsnedsättning. Det finns även kurser för närstående och personal.

Kurserna erbjuds på olika habiliteringscenter och andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Kurserna på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter finns inte med. Deras kurser hittar du i kurskatalogen på webben. Där finns även alla kurser i det här programmet.
habilitering.se/hitta-din-kurskatalog.

Kursprogram 0-17 år

 

Kursprogram vuxna hösten 2024