Kursprogram, 0-17 år

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringscenter Haninge barn, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn, Habiliteringscenter Flemingsberg barn, Habiliteringscenter Järva barn, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, Habiliteringscenter Sollentuna barn, Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habiliteringscenter Södertälje barn, Motorik- och träningscenter, Tittut spädbarnsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Habiliteringscenter Mörby barn , Habiliteringens anhörigcenter., 0-6 år, 7-17 år

Kurser, grupper och föreläsningar för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Det finns även kurser för barn och ungdomar, för närstående och för personal.

Kurserna erbjuds på olika habiliteringscenter och andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Adhd-center, Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter finns inte med. De finns i kurskatalogen på webben. Där finns även alla kurser i det här programmet.
habilitering.se/Hitta-din-kurskatalog.

Kursprogram 18 år och äldre

 

Kursprogram barn hösten 2024