Podden Funka olika om skolfrånvaro

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? 

Jenny Fernström och Steve Berggren
Jenny Fernström och Steve Berggren

Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig

28 minuter

Ryck upp dig

Idag går Jenny Fernström på Fridhems folkhögskola, men under långa perioder gick hon inte i skolan alls. Hör hennes berättelse om vad som låg bakom och hur hon till slut kom tillbaka. Hör också Steve Berggren, psykolog vid KIND, förklara orsaker som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro och hur man kan jobba för att få tillbaka eleverna till skolan.

 

Malin Trossing och Steve Berggren
Malin Trossing och Steve Berggren

Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och fortsätt kämpa

32 minuter

Bryt ihop och fortsätt kämpa

När David var nio år slutade han plötsligt att gå till skolan. Davids mamma Malin Trossing berättar hur det är att vara förälder till ett barn som slutar gå till skolan. Hör också Steve Berggren, psykolog vid KIND, prata om vikten av dialog mellan föräldrar och skola för att få tillbaka eleven till skolan.