Praktisera hos oss

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för dig som studerar till arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, psykolog och socionom. Som psykolog kan du även söka din PTP-tjänstgöring hos oss.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kallar vi för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Ett av våra trehuvuduppdrag som vårdverksamhet är att ta emot patienter. De andra uppdragen är att ge vård och att bidra till forskning. Habilitering & Hälsa i Region Stockholm består av sammanlagt 30 olika mottagningar för barn och vuxna i Stockholms län.

Praktik

Du som utbildar dig till arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, psykolog, socionom eller specialpedagog kan göra din praktik hos oss. 

Se våra professioner

Praktisk tjänstgöring för psykologer

Vi erbjuder också praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) på flera av våra mottagningar varje år.

Praktiskt tjänstgöring för psykologer

Varför ska du välja habiliteringen?

Nära en halv miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning, enligt Folkhälsomyndigheten. Det innebär att du kommer att möta personer med en diagnos i ditt yrkesliv. Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har svårare att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Var femte person i Stockholms län har en sådan nedsatt förmåga att det räknas som en funktionsnedsättning. Den kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Habiliteringen är specialister på strategier och metoder som underlättar konsekvenserna av en funktionsnedsättning. Oavsett framtida arbetsplats, så har du nytta av dina erfarenheter från oss.

Därför tar vi emot studenter

Varje år gör mellan 150-200 studenter sin praktik för oss. Vi har ett särskilt uppdrag att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd.

Som student hos oss är du också en viktig del i det uppdraget. Många som praktiserar hos oss väljer sedan att söka jobb hos oss efter studierna.

Uppdrag och organisation

Lärosäten och praktikperioder

Du hittar information om vilka lärosäten vi samarbetar med och under vilka terminer du kan göra din VFU hos oss under "Då kan du göra din VFU hos oss". 

Då kan du göra din VFU hos oss

Vårt studentprogram och studentorganisation

Vi arrangerar ett gemensamt interprofessionellt introduktionsprogram en gång per termin. Hos oss finns AKA/studentsamordnare som är länken mellan handledarna hos oss och lektorn/AKA på ditt läroverk.

Inför din VFU hos oss

Vårt studentprogram och studentorganisation

Det får du göra som student i habiliteringen

En arbetsterapeut, logoped, kurator, psykolog, specialpedagog, sjukgymnast/fysioterapeut och en forskningssamordnare berättar om hur det är att arbeta på Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. Filmen är 3 minuter och textad.

Senast ändrad 2024-05-23