Nio nya filmer om att ha IF

Habilitering & Hälsa har nyligen släppt nio korta filmer där tre vuxna, Sharon, Sanna och Mattias, som alla har lindrig IF berättar om vilket stöd som varit bra, hur det fungerar med vänner och annat i livet.

Initiativtagare till filmerna är Ola Melén och Emelie Pousette som arbetar med IF-grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Ola och Emelie berättar om projektet och reaktionerna.

Varför har ni gjort filmerna om IF? 

– Vi upplever att IF-diagnosen ofta är ganska opratad. Vi ville skapa ett material där diagnosen kommer i första rummet, filmer man kan få känna igen sig i som öppnar upp för diskussion. Det behövs mer offentlighet för personer med lindrig IF, som Mattias så bra säger "För att krossa fördomar och sprida kunskap", säger Ola Melén, konsulent vid Habiliteringens kurs- och kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa.  

– IF är tyvärr fortfarande ett stigma. Vi upplever att det är lättare och inte lika tabu att säga ”jag har autism” eller ”jag har adhd”. I våra filmer säger alla ”jag har IF”, berättar Emelie Pousette, konsulent vid Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Vilka vill ni nå med filmerna?

Även om vi på IF-grupper, medarbete inom habiliteringen och andra professionella använder sig av filmerna vill ju vi gärna att de ska få spridning till människor som kanske inte söker habiliteringsinsatser. Det är faktiskt Sharon som stått för påtryckningar att filmerna ska textas på engelska, så att nätverk som inte kan svenska ska kunna få en inblick i "Livet med IF", säger Ola Melén.  

Hur hittade ni naturbegåvningarna Sanna, Mattias och Sharon som medverkar i filmerna?

– Alla tre har relativt nyligen gått i en IF-grupp hos oss. När vi pratat om diagnosen IF och visat de IF-filmer som redan finns, har alla tre vid upprepade tillfällen berättat att de också vill sprida kunskap om IF, säger Emelie Pousette.  

Vilka reaktioner har ni fått på filmerna?  

– Vi har bara fått positiva reaktioner. Personer som själva har IF har sagt att de känner igen sig i filmerna. Vi har också fått reaktionen att det är bra att sprida diagnosen IF, eftersom den inte är lika känd som exempelvis adhd eller autism. Många tycker att filmerna inger hopp, att det är intressant att IF är så subtilt hos de tre som medverkar.  Det ger precis rätt info för att bryta stigmat, säger Emelie Pousette.