Hållbar friskvård på egna villkor

Motorik- och träningscenter har utvecklat stödet på distans. Under våren släpptes en träningsfilm för hemmaträning.

Sedan två år tillbaka jobbar medarbetarna på Motorik- och träningscenter efter en process i tre steg. Målet är att hitta en individanpassad träningsform och program utanför vården.

– Många av våra patienter tillhör riskgrupper och behöver få stöd i att träna hemma. Med träningsfilmen vill vi visa att man kan träna från sin rullstol eller sittande med hjälp av saker man har hemma, som en vattenfylld vattenflaska, säger Katarina Warming, enhetschef på Motorik- och träningscenter.

Träningsfilmen vänder sig till både barn och vuxna med rörelsenedsättningar och är inriktad på att träna styrka och rörelse. I filmen visas flera övningar i tre olika svårighetsnivåer. Som komplement till filmen finns också bildstöd och förslag på träningsupplägg.

– Det finns också ett material på 1177.se och de finfina rörelsefilmerna som UR har tagit fram och där vi har medverkat i produktionen. Sammantaget ger det fler personer möjlighet att vara aktiv där de är, berättar Katarina Warming.

Rörelsefilmer på UR Play

Motorik- och träningscenter

Motorik- och träningscenter 

Träningsteamet utgår alltid från en process i tre steg för att tillsammans med personen hitta hitta ett träningsprogram som fungerar.

Så går träningsstödet till

  1. I första steget tar man reda på vad personen kan och vill. Tillsammans sätter man mål och tränar tillsammans med en fysioterapeut.
  2. Steg två innebär att träningen fortsätter, ibland på egen hand, ibland med stöd i Motorik- och träningscenters lokal. Personalen anpassar också träningsprogrammet.
  3. Den tredje fasen innebär att patienten tränar på valfri annan plats, med uppföljning.

Här hittar du stöd för att träna hemma:

Träna hemma med Motorik- och träningscenter

Stödmaterial på 1177.se vårdguiden

Rörelsefilmer på UR Play

Publicerad 2020-06-08