Forskning visar att stressade föräldrar blir hjälpta av Navigator ACT

Nyligen publicerades en genomförbarhetsstudie i publikationen Journal of Autism and Develepmental Disorders (JADD) av forskande medarbetare från Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. Tiina Holmberg-Bergman, Habilitering & Hälsas specialistpsykolog samt förste författare till artikeln berättar om resultaten

Illustration ACT
Illustration: Jens Magnusson

Artikeln lyfter stress och psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning och den transdiagnostiska, manualbaserade gruppbehandlingen Navigator ACT. Insatsen är utvecklad av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm och utvärderas genom ett treårigt forskningsprojekt.

Trots många glädjeämnen har dessa föräldrar ofta extrema utmaningar i sitt föräldraskap och behöver stöd. Stöd inte bara för sin egen skull utan för hela familjens skull. Eftersom Navigator ACT är en ny behandling utvecklad hos oss på Habilitering & Hälsa är det viktigt att säkerställa att vi ger en säker, praktiskt genomförbar och effektiv insats till föräldrar som har behov av det, berättar Tiina Holmberg-Bergman.

Resultaten

Det viktigaste resultat från studien med 94 deltagare (föräldrar) är att Navigator ACT är en genomförbar och omtyckt gruppbehandling inom svensk habilitering. Både föräldrar och behandlare är nöjda och har en hög tilltro till att behandlingen faktiskt ger effekt.

Föräldrar upplevde att de fick lära sig viktiga färdigheter och förhållningssätt för att kunna hantera sin vardag. . Stress, nedstämdhet och oro minskader samtidigt som psykiskt välmående och tillfredställelse i föräldraskapet ökader. Effekterna kvarstod eller förbättrades vid fyra månaders uppföljning.95 procent av föräldrarna skulle rekommendera behandlingen till andra föräldrar i en liknande situation. Stress, nedstämdhet och oro minskar samtidigt som psykiskt välmående och tillfredställelse i föräldraskapet ökar. Effekterna kvarstod eller förbättrades vid fyra månaders uppföljning. Föräldrar rapporterade även att bördan som anhörig minskat, liksom att barnets svårigheter minskat, till exempel beteendeproblem. Kvalitativa föräldrakommentarer bekräftar också att Navigator ACT är en värdefull insats med positiv inverkan på hela familjen.

Fortsatt forskning

I den första studien hade vi 94 föräldrar, berättar Tiina. Sedan dess har vi samlat data från cirka 700 föräldrar som deltagit i Navigator ACT-grupper i 15 olika regioner i Sverige. Tiina ser fram emot att fortsätta att forska vidare, till exempel med en randomiserad kontrollerad studie för att säkerställa resultat om behandlingens effektivitet samt titta på vilka föräldrar som har bäst nytta av Navigator ACT i gruppformat. 

Open access article on-line: 

Den första öppna genomförbarhetsstudien Acceptance and Commitment Therapy Group Intervention for Parents of Children with Disabilities (Navigator ACT): An Open Feasibility Trial var nyligen accepterad för publikation i Journal of Autism and Developmental Disorders, JADD. (Holmberg Bergman, T., Renhorn, E., Berg, B., Ghaderi, A., Lappalainen, P., Hirvikoski, T., 2022)

Acceptance and Commitment Therapy Group Intervention for Parents of Children with Disabilities (Navigator ACT): An Open Feasibility Trial (springer.com)

 

 

 

Publicerad 2022-04-08