Dövblindforskning får 1,2 miljoner från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har tilldelat 1,2 miljoner till Mattias Ehn, psykolog på Habilitering & Hälsa samt forskningsledare vid Örebro universitet. Han får anslaget för att utveckla livsomställningsmodellen, en metod som används för att personer med dövblindhet ska få hjälp att hantera sina utmaningar.

Mattias Ehn, är psykolog på Dövblindteamet inom Habilitering & Hälsa samt forskningsledare inom Audiologiskt forskningscentrum vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas för att testa en modell för att utvärdera Livsomställningsmodellen. Det är ett samtalsmaterial som används inom landets olika regioners habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter som riktar sig till personer med dövblindhet.

– Livsomställningsmodellen bygger på ett antal teman för att personer med dövblindhet tillsammans ska kunna prata och lära sig mer om utmaningar som kommer med att leva med dövblindhet men också hitta strategier för att hantera utmaningarna, berättar Mattias Ehn.

Mattias Ehn är medicine doktor i handikappvetenskap, leg. psykolog samt affilierad forskare till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. Mattias är verksam som forskare vid Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro och som psykolog på Habilitering & Hälsas Dövblindteam i Region Stockholm.


Läs mer om Habilitering & Hälsas forskande medarbetare och deras forskning på habilitering.se/fouu

Publicerad 2022-12-27