Navigator ACT – för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

 • Erbjuds på flera mottagningar

Navigator ACT är en behandling i grupp för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap.

Navigator ACT är en behandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet. I behandlingen har du en aktiv roll med fokus på vad du kan göra i din vardag för att vara mer tillfreds i ditt föräldraskap.

Navigator ACT är baserad på acceptance and commitment therapy (ACT)
som är en form av kognitiv beteendeterapi.

Vem kan delta?

 • Du är förälder eller bonusförälder till ett barn, 0–17 år, med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskapet.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Om du har ett barn med autism (0–17 år) ska du ha gått en grundkurs
om autism, 6–12 timmar, inom Habilitering & Hälsa, innan du deltar i
Navigator ACT.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov
av att delta.

Har du ett barn med adhd?

Om du har ett barn som enbart har adhd kan du delta på Adhd-centers grupper, du kan inte delta på andra mottagningar. Navigator ACT på Adhd-center

Så går behandlingen till

Gruppen består av cirka 8–16 deltagare och leds av två behandlare. Vi ses
vid fem tillfällen med en återträff efter tre månader.

Vid träffarna går vi igenom olika förhållningssätt för att kunna möta stress,
jobbiga tankar och andra utmaningar i föräldraskapet. Du får göra övningar i medveten närvaro och reflektera över hur du vill agera inom olika områden
i livet, både i grupp och på egen hand. Efter varje tillfälle gör du hemuppgifter
där du praktiserar nya förhållningssätt i din vardag

Teman i Navigator ACT

 • Hantera stress och andra påfrestningar i mitt föräldraskap.
 • Skapa utrymme för vila och återhämtning för mig själv.
 • Bli medveten om hur mina tankar och känslor påverkar mig
  när jag mår dåligt.
 • Acceptera mina och mitt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad jag bör acceptera och vad jag kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med mitt barn i både
  lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i mitt föräldraskap och inom
  andra delar av mitt liv.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att jag känner mig nöjd efteråt i olika föräldraskapssituationer.
 • Driva igenom mina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med mitt barn och mig själv.

Information om Navigator ACT som pdf

Intresseanmälan

Anmälan gör du i vårt anmälningssystem Ping pong.

Habiliteringscenter – för föräldrar till barn med autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning

Autismcenter små barn – för föräldrar som har kontakt med Autismcenter små barn

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter – för föräldrar till barn 5-17 år, som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning och har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Adhd-center – för föräldrar till barn med adhd

Navigator ACT finns även för föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning.

Mer om Navigator ACT

Podden Funka olika har träffat Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism. Tillsammans med psykologen Bella Berg pratar vi om hur Navigator ACT kan hjälpa.
Lyssna på avsnittet Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

Navigator ACT har utvecklats i samverkan med KIND på Karolinska institutet. Tidningen Funktion i fokus har skrivit om forskningsprojektet. 
Gruppinsatsen Navigator ACT minskar stress 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats