Çocuk sahibi ve engelli olmak (Om du har barn och har funktionsnedsättning)

Svensk version av sidan

Çocuğunuz varsa, çocuğunuzla engeliniz hakkında konuşmak iyi olacaktır. Birbirinizi anlamanıza ve günlük hayatı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Metin basit, kolay ve okunur bir dille yazılmıştır (lättläst).

Ebeveynlerin ve yetişkinlerin, çocukların soru ve düşüncelerini dinlemeleri gerekir. Çocuğunuzla engeliniz hakkında konuşmak iyi olacaktır.

Ona engelli olmanın ailenizi etkilediği farklı durumlardan bahsedebilirsiniz. Örneğin, stresli olduğunuzda neler olabileceğini açıklayabilirsiniz. Arkadaşlarına ve başkalarına açıklayabilmesi için çocuğun önce kendisinin anlaması gerekir.

Habilitasyon (habiliteringen) ne yapabilir?

Habilitasyon, engeliniz hakkında çocuğunuzla konuşmanıza yardımcı olabilir. Siz ve çocuğunuzla ayrı ayrı veya birlikte konuşabiliriz. Bu sizin isteğinize ve çocuğun kaç yaşında olduğuna bağlıdır.

Habilitasyon dışında, daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, destek alabileceğiniz doğru yeri bulmanıza yardımcı oluruz. Örneğin bu, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (BUP) veya bir sağlık merkezi olabilir.

Yasalar ne diyor?

Sağlık Yasası (Hälso- och sjukvårdslagen),  çocukların bilgi alma ve destek hakkına sahip olduğunu belirtir. Sağlık alanında çalışan herkes bunu çocuklara verebilmelidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi (Barnkonventionen), tüm çocukların kendilerini etkileyen alanlar söz konusu olduğunda, düşündüklerini söyleme hakkına sahip olduğunu belirtir.

Sağlık hizmetlerinde çalışan bizler, çocuklara yardımcı olabilmek için tüm hastalara 18 yaşın altındaki çocuklarla yaşayıp yaşamadıklarını soruyoruz. Bu kendi çocuklarınız, başkalarının çocukları veya kardeşleri olabilir.

Sorularınız varsa

Çocuklarla ilgili sorularınız varsa, iletişimde olduğunuz merkezinde biriyle konuşabilirsiniz. Ayrıca çocuk temsilcisi (barnombudet) ile konuşmak isteyebilirsiniz. Her yetişkin merkezinde bir çocuk temsilcisi bulunmaktadır.