Jos on oma toimintarajotus ja on lapsia (Om du har barn och har funktionsnedsättning)

Svensk version av sidan

Jos sulla on lapsia se on hyvä puhua sinun lapsen kans sinun toimintarajotuksesta. Se saattaa auttaa teitä ymmärthään toisia ja tehhä arkipäivän helpomaks. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

Vanhemat ja raahvaat häätyvät kuunella lasten kysymyksiä ja ajatuksia. Se on hyvä ette puhua sinun lapsen kans sinun toimintarajotuksesta.

Sitä saattaa puhua erinlaisista tilantheista, missä toimintarajotus vaikuttaa teän perheesheen. Se voipi esimerkiks olla ette selittää mitä tapahtuu, jos sie stressainut. Lapsi tarttee ymmärtää itte ja pystyä selithään sen kaverile ja muile.

Mitäs habiliteerinki saattaa tehhä?

Habiliteerinki voipi auttaa sinua puhumhaan lapsesti kans sinun toimintarajotuksesta. Met saatama puhua sinun kans, sinun lapsen kans eli teitten kans yhessä. Se riippuu siittä, kuinka tet haluatta ja kuinka vanhaa lapsi on.

Jos tet tartetta enemän tukea habiliteerinkin ulkopuolela, met autama sinua löythään oikehaan paikhaan. Tämä voipi olla esimerkiks lasten ja nuorten psykiatri (BUP) tai hoitokeskus.

Mitäs laki sannoo?

Terhveys- ja siukkahoijonlaki sannoo, ette lapsila on oikeus saa tietoja ja tukea. Kaikin jokka on töissä hoijossa pitävät saattaa antaa sen lapsile.

Lastenkonvensjuuni sannoo, ette kaikila lapsila on oikeus sanoa mitä het tykkäävät, kun on kyse jostaki, joka vaikuttaa heitä.

Met kysymä kaikilta potilhailta, jokka on alle 18 vuotta, jos net asuvat lasten kans. Sillä tavala med jokka olema töissä hoijossa saatama auttaa lapsia. Se voipi olla omia lapsia, jonkun toisen lapsi eli siskoja.

Jos sulla on kysymyksiä

Jos sulla on kysymyksiä lapsista, sie voit puhua jonku kans siinä vasthaanotossa, mitä olet kontaktanu. Sie voit kans pyytää ette saa puhua lastenombyytin kans. Jokhaisela raahvaitten vasthaanotola on lastenombyyti.