Visuellt stöd för små barn med autism

  • Autismcenter små barn, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För vårdnadshavare till små barn med autism. Föreläsning där deltagarna får lära sig hur visuellt stöd kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad det ska göra.

Du som är vårdnadshavare till ett barn med autism, fött 2018 eller senare, kan anmäla dig. Barnet behöver också vara registrerad vid Autismcenter små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller annat habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. 


Om föreläsningen

Visuellt stöd kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad barnet ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

Exempel på kursens innehåll:

  • Förslag på olika former av visuellt stöd, t ex schema, först-sen, väljatavla
  • Tips på appar som kan användas som stöd i vardagen
  • Tidshjälpmedel

Format
Föreläsning 2,5 timmar vid ett tillfälle

Språk
Svenska

Vi har ett begränsat antal tolkplatser på varje kurs/föreläsning. Om du har behov av tolk, ange språk i anmälan så bokar vi tolk. Om tolkplatserna redan är uppbokade kommer du få information om detta via mail. 

Bra att veta
Föreläsningen ges flera gånger under terminen, klicka på "Gå till anmälan" för att se datum. Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan start.

Barnets pedagog kan delta tillsammans med vårdnadshavare. Om pedagog ska delta på egen hand behöver vårdnadshavare ha gett sitt godkännande.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50.

 

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-6 år