Tittut - föräldrabarngrupper

  • Habiliteringens anhörigcenter

För föräldrar och barn, 0-2 år med en diagnosticerad eller misstänkt funktionsnedsättning (utom autism som hänvisas till Autismcenter små barn). Grupperna träffas en gång varannan vecka med sångsamling tillsammans med barnen och samtal mellan vuxna.

Föräldrabarngrupper vänder sig till familjer som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har en funktionsnedsättning. Här träffar du andra föräldrar och barn i liknande situation och det finns utrymme att prata om och dela tankar och känslor med varandra. Barnet är i fokus och lek och samspel genomsyrar verksamheten.

Det är fasta grupper dit du kommer med ditt barn varannan vecka. 

Varje tillfälle innehåller sångsamling, fika och ett tillfälle att samtala kring olika ämnen och frågor. Barnen ges möjlighet till lek och samspel.

Träffarna kan vara ett komplement eller ett alternativ till öppen förskola eller barnavårdscentralernas föräldragrupper.

Grupperna hålls på Habiliteringens anhörigcenter.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Dövblindhet, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens anhörigcenter., 0-6 år