TAKK vuxen – tecken som alternativ kompletterande kommunikation

  • Erbjuds på olika habiliteringscenter under året

En kurs för dig som är närstående eller personal runt en person som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen där teori varvas med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Du behöver ha samtycke att delta från personen själv eller god man. Samtycket noteras i journal.

Anhöriga har möjlighet att delta med tolk. Om du deltar som yrkesverksam finns inte möjlighet för dig att ha tolk. 

Mer om samtycke

Information om TAKK vuxen som pdf

Gå till anmälan för att se aktuella datum.
Du kommer då till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Dövblindhet, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 18 år och äldre