Stresshantering

  • 2024-11-04

  • 14 - 16

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1B

För dig med autism utan intellektuell funktionsnedsättning som har kontakt med Habiliteringscenter Sollentuna vuxen.

I den här gruppen får du lära dig om stress och hur stress kan påverka dig. Du får reflektera kring ditt eget beteende och fungerande och får strategier för att hantera stress.

Vi träffas fem gånger och varje träff har ett tema:

  1. Introduktion
  2. Återhämtning
  3. Tankar, känslor och förhållningssätt
  4. Fortsättning, Tankar, känslor och förhållningssätt
  5. Uppföljning och vidmakthållande

Datum och tid
Måndag 4 november, 14.00-16.00
Måndag 11 november, 14.00-16.00
Måndag 18 november, 14.00-16.00
Måndag 25 november, 14.00-16.00
Måndag 2 december , 14.00-16.00

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Tusbystråket 1B, Färgskrapan

Frågor 
08-123 359 30

Intresseanmälan
Sista anmälningsdag är 30 oktober. Det finns ett begränsat antal platser.

Du anmäler dig på telefon, 08-123 359 30, eller på 1177.
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, Sollentuna - 1177

Du får bekräftelse om du fått en plats efter sista anmälningsdag.

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här kursen.

 

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, 18 år och äldre