Stress och det utmanande föräldraskapet

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 5-17 år om vad som kan vara viktigt att tänka på när tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder.

Föräldrar som har barn med autism upplever ofta stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med autism där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder?

Föreläsningen kommer att belysa både risk- och friskfaktorer samt ge tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är mer utmanande än vanligt. Föreläsaren Bella Stensnäs är leg. psykolog som arbetat inom specialistvården för Utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa under många år.

Omfattning:

1 träff på 2 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats