Stöd från kommun och Försäkringskassan

  • Webbkurs, Habiliteringens resurscenter

För personer med funktionsnedsättning och närstående. En webbkurs om att ansöka till kommun och Försäkringskassan för barn och vuxna.

Vill du lära dig att skriva ansökningar till kommun och Försäkringskassan? Det här är en webbkurs som steg för steg tar dig igenom ansökan. 

Kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning. Du som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning kan även göra kursen.

Kursen är kostnadsfri.

Ur innehållet:

  • ekonomiskt stöd och bidrag
  • stöd i vardagen
  • bostad
  • stöd i arbetet
  • omprövning och överklagan.

Du har tillgång till kursen under 30 dagar. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du vill.

Om webbkursen Stöd från kommun och Försäkringskassan som pdf

Anmälan

Du behöver ha BankID eller Freja ID för att anmäla dig.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre