Sexualitet och funktionsnedsättning

  • 2024-12-05

  • 13 - 15.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

Sexualitet väcker ofta frågor. Den här föreläsningen riktar sig till dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning och ger förslag på hur du kan stötta den sexuella hälsan hos din närstående.

Sexualiteten är en stor och viktig del av att vara mänsklig genom hela livet. Under föreläsningen kommer vi att tala om olika aspekter av sexualitet med utgångspunkt i sexuell hälsa och mänskliga rättigheter. Vi lyfter delar som man kan behöva tänka extra noga kring som närstående till en person med funktionsnedsättning.

Föreläsare är Susanna Karlsson, socionom Habilitering & Hälsa, Pia Jacobsson, socionom Habilitering & Hälsa och Margareta Hagwall-Stillerud, barnmorska Ungdomsmottagningen.

Ditt deltagande på den här föreläsningen noteras i din journal.

Datum: 5 december 2024

Tid: 13.00–15.30 

Sista anmälningsdag: 2 december

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, lokal: Stora konferensen 

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Sexualitet, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 7-17 år, 18 år och äldre, Anhöriginsats