Rullstolsskola

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För dig som är 7-17 år och har en rörelsenedsättning och använder rullstol. I rullstolsskolan lär du dig hur du kan köra din rullstol bättre, till exempel på kanter och i backar och svängar. Gruppen träffas 3-4 gånger i en timme.

Det här är en kurs för dig som vill lära dig att använda och köra din rullstol bättre. Den leds av en instruktör som själv använder rullstol och en fysioterapeut.

Vi övar kanter, backar och svängar genom lekar och uppbyggda banor.

Ni träffas 3-4 gånger. Varje tillfälle är en timme.

Rullstolsskolan hålls under skollov och anordnas om det blir en tillräckligt många deltagare.

Mer information och anmälan
Kontakta din fysioterapeut på ditt habiliteringscenter för remiss till rullstolsskola på Motorik- och träningscenter.

För frågor: 08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00

Motorik- och träningscenter

Habilitering, Motorik och förflyttning, Barn, Person med funktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter, 7-17 år