Prisma vuxen

  • Erbjuds på alla habiliteringscenter för vuxna

Det här är en introduktionskurs om autism och strategier som kan underlätta vardagen. Den är till för dig som är vuxen, 18 år eller äldre, och har autism. Du kan gå kursen tillsammans med en närstående. Kursen består av fyra tillfällen.

Kursen ger grundläggande kunskaper om autism. Det är den första insats som erbjuds när du kommer till ett habiliteringscenter, om du inte tidigare tagit del av någon motsvarande insats.

Syftet med Prisma är att ge dig:

  • ökad kunskap om autism och information om vilket stöd som finns
  • enkla strategier som underlättar i vardagen
  • möjlighet att dela erfarenheter för den som vill.

Hur är Prisma upplagt?

Det är 10-30 deltagare i varje kurs. Under kursen finns möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är frivilligt att delta i diskussioner. Du kan bara lyssna om du vill.

En kurs består av fyra tillfällen med följande teman:

  • om autism
  • olika sätt att fungera
  • må bra i vardagen
  • vem kan hjälpa till med vad.

Fysiska träffar eller digitala träffar

Kursen finns med fysiska träffar på alla habiliteringscenter för vuxna. Den finns även som digitala träffar.

Information om Prisma som pdf

Om du vill gå Prisma

För att kunna gå Prisma behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter. Om du inte har kontakt med ett habiliteringscenter, hittar du information om hur du ska göra för att ansöka här:
Information om hur du ansöker om habilitering.

Habilitering, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, 18 år och äldre