Om autism för syskon, 9-12 år eller 13-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En träff för dig som är 9-12 år eller 13-17 år och har ett syskon med autism. Du deltar tillsammans med en förälder.

Den här träffen är till för dig som är syskon till ett barn med autismVi berättar om vad autism kan innebära och du får möjlighet att ställa frågorlyssna på andra syskons erfarenheter och tillfälle att prata med din förälder om vad du känner igen. Gruppen är en timme lång och består av ca 10 syskon med föräldrar. Du har själv inte en autismdiagnos och du vet om att ditt syskon har autism.

Beroende på hur gammal du är så deltar du i gruppen för 9-12 åringar eller 13-17 åringar.

OBS! Krav att en förälder deltar och att föräldern har gått vår Grundkurs om autism. 

Omfattning:

1 träff på 1 timme 

Anmälan

För att kunna anmäla dig och ditt barn behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Den vårdnadshavare som deltar ska också ha gått någon av våra grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Stöd för det egna måendet, Dela erfarenheter med andra, 7-17 år, KKC barnteamet