LSS och SoL

  • 2024-10-29

  • 16 - 18.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. Syftet är att ge aktuell information om gällande regelverk som en förberedelse inför kontakten med kommunen.

Notera att detta är en föreläsning. Är du istället intresserad av ett forum med utrymme för gruppdiskussioner hänvisar vi till föräldragrupper om samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Föreläsningen tar upp följande frågor:

  • Vad skiljer lagarna åt?
  • Hur ansöker man om insatser?
  • Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius.

Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Samtycke
Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Mer om samtycke

Datum: 29 oktober 2024

Tid
: 16.00–18.30 

Sista anmälningsdag: 22 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Information om kursen som pdf

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre