Liggande dans

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

I Liggande dans utforskar deltagarna den egna kroppens rörelser i samspel med en eller två medföljare. Gruppen riktar sig till personer med flerfunktionsnedsättning och hålls en gång i veckan under 8-10 veckor.

I liggande dans får du som har en mycket begränsad förmåga till egen rörelse, stöd i att röra dig till musik när du ligger ner på golvet. Du dansar utifrån dina egna förutsättningar och kan utforska den egna kroppens möjligheter till rörelse.

Upplägget följer en given ordning där struktur och musik är densamma varje gång, men rörelserna kan variera. Liggande dans bygger på samspel mellan dig och en person som är medföljare.

Grupperna inleds med ett introduktionstillfälle för medföjare och omfattar därefter sju tillfällen för patienter och medföljare. 

Varje tillfälle är en timme.

Grupper i liggande dans startar löpande när vi har tillräckligt många deltagare.

Mer information och anmälan

Du kan ansöka via din fysioterapeut på habiliteringscenter eller ansöka själv direkt till oss på Motorik- och Träningscenter.

För frågor: 08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00

Motorik- och träningscenter

Habilitering, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter, 18 år och äldre