Kommunikationsmöjligheter med din ungdom

  • Erbjuds på habiliteringscenter och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

En kurs på två tillfällen för dig som är förälder till en ungdom, 13-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du får ta del av olika strategier och förhållningssätt för att utveckla en mer ömsesidig kommunikation.

Ett av diagnoskriterierna för autism handlar om svårigheter i ömsesidig kommunikation. Föräldrar till ungdomar med autism kan uppleva detta extra utmanade i vardagen. Det kan handla om att det blir påtagligt för föräldrar till tonåringar genom att ungdomen sluter sig och inte anförtror sig och man vill som förälder veta hur ens tonåring mår eller tänker. Det kan också handla om att du som förälder känner att din ungdom pratar i andra sammanhang, men inte hemma eller tvärtom.

Syftet med kursen är att du som förälder ska få möjlighet att hitta former för en mer ömsesidig kontakt med din ungdom.

Kursen består av två träffar på 2,5 timme.

Information om Kommunikationsmöjligheter med din ungdom som pdf

Intresseanmälan

För att kunna delta måste minst en vårdnadshavare ha gått i en grundkurs om autism (6-12 timmar) inom Habilitering & Hälsa. 

Anmälan gör du i vårt anmälningssystem Ping pong.


På habiliteringscenter

På Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

 

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet