Kommunikation och AKK – en introduktion

  • 2024-11-27

  • 9.30 - 12

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är närstående till eller arbetar med ett barn eller en vuxen med begränsad kommunikation, i behov av fler sätt att kommunicera än enbart tal. Kursen ger kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Vi går igenom olika metoder och strategier, beskriver kommunikationsutvecklingen och visar olika exempel. Vi pratar även om hur du kan stödja och möta barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Föreläsning varvas med praktiska moment där du får pröva olika former av AKK.

Den här kursen riktar sig till närstående och personal till en person med, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

Samtycke

  • om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta
  • om du är närstående till eller arbetar med en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal. Mer om samtycke

Datum: 27 november 2024

Tid: 09.30–12.00 

Sista anmälningsdag: 20 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Information om kursen som pdf

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre