Kommunicera med PODD, steg 2 – pröva på

  • 2024-10-23

  • 14 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

Det här är andra steget i en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD. Den riktar sig till dig som är anhörig eller personal till ett barn eller en vuxen med kommunikativ funktionsnedsättning.

Introduktionen är två timmar och du får praktiskt pröva på att pratar med kommunikationsmaterialet PODD.

För att delta behöver du först ha gått steg 1 som är en webbkurs. Har du ännu inte gått den kan du läsa mer här: Steg 1 av Kommunicera med PODD, webbkurs

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder, språklig nivå eller diagnos.

Syftet med PODD är att ge personer i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i.

Introduktionen riktar sig till närstående och personal till en person med, flerfunktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Den leds av behandlare med lång erfarenhet av arbete med PODD.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning

Samtycke

  • Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta.
  • Om du är närstående till eller arbetar med en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Mer om samtycke

Datum: 23 oktober. Samma kurs hålls även 25 september.

Tid: 14.00–16.00 

Sista anmälningsdag: 22 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, 
lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre