Kognitivt stöd – en introduktion

  • Webbkurs, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar och närstående till barn och vuxna med en kognitiv funktionsnedsättning. En webbkurs på cirka tre timmar om vad kognition och kognitivt stöd är med en mängd konkreta exempel.

Kognitivt stöd är stöd för tanke och minne. Kursen vänder sig till dig som är anhörig till ett barn eller en vuxen person med en kognitiv funktionsnedsättning. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vad kognitiva funktionsnedsättningar och kognitivt stöd är. Du får ta del av en mängd exempel på kognitivt stöd inom flera områden.

Kursen tar cirka tre timmar att gå igenom. Du kan göra kursen vid en dator, surfplatta eller smartphone. Kursen är öppen under fyra veckor. Under den tiden kan du logga in så många gånger du behöver.

Innehåll

  • Kognition och kognitiva funktioner – definitioner och beskrivning
  • Kognitiv funktionsnedsättning – vad kan vara svårt och vad kan fungera som stöd?
  • Kognitivt stöd – anpassningar, strategier och hjälpmedel. Vad är kognitivt stöd och hur får man tillgång till det?

Innehållet presenteras i text, bilder och videofilmer. Kursen innehåller även material du kan ladda ner.

Om webbkursen Kognitivt stöd - en introduktion som pdf

Anmälan

Du behöver ha mobilt BankID eller Freja ID för att anmäla dig.

Habilitering, Dagliga rutiner, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre