Framtiden för mitt vuxna barn – en föreläsning

  • 2024-11-07

  • 9 - 12

  • Habiliteringens resurscenter

För dig som är förälder till ett vuxet barn över 18 år med funktionsnedsättning. En föreläsning om förberedelser inför framtiden gällande bland annat stöd i vardagen, företrädarskap och samverkan.

Vid föreläsningen får du som är förälder till ett vuxet barn över 18 år med funktionsnedsättning information och tips som kan underlätta både idag och på längre sikt.

Innehåll:

  • introduktion till levnadsberättelsen och filmen ”Den osynliga handen”
  • genomgång av kommunens stöd inklusive anhörigstöd
  • möjliga verktyg för att ordna företrädarskap, till exempel god man, fullmakt eller anhörigbehörighet
  • kommunikation med och förhållningssätt till stödpersoner i ditt vuxna barns närhet utifrån samordnad individuell plan och genomförandeplan
  • information om möjligheter att ekonomiskt och socialt trygga ditt vuxna barns framtid.


Föreläsningen bygger på Bräcke diakonis material: När jag inte längre är med – förberedelse och funderingar inför framtiden.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom, och Eva Forss, socionom.

Datum: 7 november 2024

Tid: 9.00-12.00 

Sista anmälningsdag: 23 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen 

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 18 år och äldre