Autism och adhd/add i kombination - två föreläsningar för vuxna och deras närstående

  • 2024-11-14

  • 15.30 - 17

  • Habiliteringscenter Stockholm vuxen, Tideliusgatan 12

För dig som har både autism och adhd/add samt för dig som anhörig till en vuxen med dessa diagnoser. Två föreläsningar som bygger på varandra.

Vi går igenom vad de olika diagnoserna innebär och hur de samspelar med varandra. Vi tar även upp vanliga utmaningar i vardagen och exempel på strategier att hantera dessa med.

Har du redan deltagit vid del 1, går det bra att enbart anmäla sig till del 2.

Information som pdf om Autism och adhd/add i kombination

Datum och tider
Del 1 - torsdag den 14 november, 15.30-17.00
Del 2 - torsdag den 21 november, 15.30-17.00

Sista anmälningsdag
Anmälan kan göras fram till en dag före föreläsningen.

Plats
Tideliusgatan 12 (Rosenlunds sjukhus)
Aulan, entréplanet

För frågor
08-123 352 00

Anmälan
Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss.

Om du har behov av tolk, vänligen ring till oss.

Du får en plats när du anmäler dig så länge det finns platser kvar. Därefter hamnar du på reservplats. 

När du går till anmälan kommer du till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stress och oro, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre