Erfarenhetsutbyte för föräldrar som har gått grundkurs

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism 5-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning som deltagit i en av våra grundkurser.

Denna träff är till för föräldrar som vill utbyta erfarenheter med andra som har barn eller tonåringar med autism. En förutsättning för deltagande är att du har genomfört hela vår webbgrundkurs, Autism hos barn eller vår Grundkurs om autism.

Tanken med träffen är inte att repetera kursens innehåll utan att tillsammans med kursledaren och andra föräldrar reflektera över utmaningar samt att dela tips och hjälpsamma strategier i vardagen.

Omfattning:
1 träff på 3 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Dela erfarenheter med andra, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet