Diagnos – och sen då?

  • Webbkurs, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här webbkursen ger övergripande information om det.

Innehåll:

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunens stöd
  • stöd i skolan
  • ekonomiska ersättningar och bidrag
  • hjälpmedel.

Innehållet presenteras i videofilmer och text.

Kursen tar cirka två timmar att gå igenom.

Du har tillgång till kursen under 30 dagar. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du vill.

Om webbkursen Diagnos - och sen då? som pdf

Anmälan

Du behöver ha mobilt BankID eller Freja ID för att anmäla dig.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre