CVI - filmad föreläsning

  • Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Film där Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Detta är del 1 av fem delar i en utbildningsserie om CVI. Filmen är inspelad för Habilitering & Hälsa 2015.

Filmad föreläsning om CVI, del två av fem. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmen är inspelad för Habilitering & Hälsa 2015.

Filmad utbildningsserie om CVI, del tre av fem. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment.Filmen är inspelad för Habilitering & Hälsa 2015.

Filmad föreläsning om CVI, del fyra av fem. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmen är inspelad för Habilitering & Hälsa 2015.

Filmad föreläsning om CVI, del fem av fem. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmen är inspelad för Habilitering & Hälsa 2015.

Habilitering, Autism, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre