Cope – föräldrastödsprogram

  • Erbjuds på habiliteringscenter och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Vill du få verktyg att förstå och möta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera vardagsproblem och konflikter med ditt barn.

Cope riktar sig till dig som har barn, 3-17 år, med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Det är olika grupper för 3-12 år och 13-17 år.

Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barnet och kommer gemensamt fram till lösningar.

I grupper för dig som är förälder till ett äldre barn, är det extra fokus på att förbättra kommunikationen med ditt barn. Kursen syftar till att du blir tryggare i din föräldraroll, får nya strategier och påverkar ditt barn i en positiv riktning.

Utbildningen består av sex till nio träffar som är två till tre timmar per tillfälle. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

För att delta behöver du ha gått en grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa.

Information om Cope som pdf

Intresseanmälan

Välj var du vill delta på länkarna här under. Du skickas då vidare till vårt anmälningssystem Ping pong. 

Habiliteringscenter – för föräldrar till barn med autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter – för föräldrar till barn 5-12 år, som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning och har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet